Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
359tr ; 21cm
Gáy sách :
390.095 979 / A105GI
Lượt lưu thông :
0
LDR01212cam a2200241 a 4500
00132493
00520161123055338.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d3b
0410#|avie
08214|a390.095 979 |bA105GI
1001#|aNguyễn Hữu Hiệp
24510|aAn Giang đôi nét văn hoá đặc trưng vùng đất bán sơn địa |cNguyễn Hữu Hiệp biên soạn
260##|aH. |bVăn hoá Thông tin |c2010
300##|a359tr. |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504##|aThư mục: tr. 355-356
520##|aGiới thiệu về lịch sử vùng đất và người An Giang; vùng Châu đốc Tân Cương thuở đầu mở cõi; những tập quán sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của người dân An Giang; đôi nét về văn học nghệ thuật; về văn hoá tâm linh, tình cảm và nếp nghĩ của người dân An Giang
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn hoá dân gian
650#7|2Bộ TKTVQG |aVăn hoá truyền thống
653##|a2Bộ TK TVQG|aAn Giang
852##|bKho đọc |jDV.025658
852##|bKho mượn |jMV.049483

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu về lịch sử vùng đất và người An Giang; vùng Châu đốc Tân Cương thuở đầu mở cõi; những tập quán sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của người dân An Giang; đôi nét về văn học nghệ thuật; về văn hoá tâm linh, tình cảm và nếp nghĩ của người dân An Giang ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025658 Sẵn có Kho đọc
MV.049483 Sẵn có Kho mượn
LCV.029724 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.029725 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau