Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
33000
Mô tả vật lý :
239tr ; 24cm
Gáy sách :
547.076 / CH527Đ
Lượt lưu thông :
1
LDR00746cam a2200217 a 4500
00132991
00520161123060419.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c33000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a547.076 |bCH527Đ
100##|aNgô Ngọc An
24500|aChuyên đề luyện thi đại học môn hóa |bTập 2: Hoá hữu cơ |cNgô Ngọc An
260##|aH. |bGiáo dục |c2009
300##|a239tr. |c24cm
650#7|2Bộ TK TVQG |aHoá hữu cơ
650#7|2Bộ TK TVQG |aÔn tập
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách luyện thi
852##|bKho mượn |jML.005002,ML.005003

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005002 Sẵn có Kho mượn
ML.005003Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 1 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau