Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
74000
Mô tả vật lý :
366tr ; 20cm
Gáy sách :
338.092 / T104M
Lượt lưu thông :
4
LDR01493cam a2200385 a 4500
00133238
00520161123060919.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c74000 |d1b
0411#|avie |hfre
08214|214 |a338.092 |bT104M
100##|a1-1
24510|a80 người làm thay đổi thế giới |bKinh doanh sạch và lợi nhuận lâu dài |cSylvain Darnil, Mathieu Le Roux biên soạn ; Nguyễn Hồi Thủ dịch
260##|aH. |bTri thức |c2009
300##|a366tr. |c20cm
490##|a0-1
504##|aThư mục: tr. 349-364
520##|aGiới thiệu sự nghiệp của những nông dân, doanh nhân sản xuất, kinh doanh sạch - phương pháp kinh doanh không làm hại môi trường hoặc hướng đến lợi ích người tiêu dùng
534##|aNguyên bản: 80 hommes pour changer le monde
546##|a1-1
650#7|2Bộ TK TVQG |aNông dân
650#7|2Bộ TK TVQG |aSản xuất
650#7|2Bộ TK TVQG |aDoanh nhân
650#7|2Bộ TK TVQG |aKinh doanh
7001#|aLecomte, Tristan
7001#|aMalaise, Peter
7001#|aKoppert, Peter
7001#|aBergkvist, Jan Peter
7001#|aLe Roux, Mathieu |eBiên.soạn.
7001#|aNguyễn Hồi Thủ |eDịch
7001#|aDarnil, Sylvain |eBiên.soạn.
7001#|aStutzle, Karl
7001#|aChristensen, Jorgen
710##|a2-1
852##|bKho mượn |jMV.050048

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu sự nghiệp của những nông dân, doanh nhân sản xuất, kinh doanh sạch - phương pháp kinh doanh không làm hại môi trường hoặc hướng đến lợi ích người tiêu dùng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.050048 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau