Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Giá tiền:
38000
Mô tả vật lý :
247tr : hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
515.076 / N114T
Lượt lưu thông :
2
LDR01034cam a2200265 a 4500
00133267
00520161123060958.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c38000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a515.076 |bN114T
100##|aHoàng Danh Tài
24500|a567 bài tập tự luận: Hàm số mũ, hàm số luỹ thừa hàm số logarit điển hình |bDành cho học sinh lớp 11, 12 chương trình chuẩn và nâng cao... |cHoàng Danh Tài, Trần Anh Ngọc
260##|aH. |bĐại học Quốc gia Hà Nội |c2009
300##|a247tr. |bhình vẽ |c24cm
504##|aThư mục: tr. 247
650#7|2Bộ TK TVQG |aToán
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TK TVQG |aHàm số
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiải tích
650#7|2Bộ TK TVQG |aHàm mũ
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7001#|aTrần Anh Ngọc
700##|a1#
852##|bKho mượn |jML.005051

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005051 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau