Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
60000
Mô tả vật lý :
378tr : bảng ; 24cm
Gáy sách :
540.076 / C120N
Lượt lưu thông :
0
LDR01024cam a2200241 a 4500
00133276
00520161123061008.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000 |d1b
0410#|avie
082##|2546.076 |a540.076 |bC120N
100##|aPhạm Ngọc Bằng
24500|aCẩm nang ôn luyện thi đại học, cao đẳng môn hoá học |bTập 4 : Rèn luyện kĩ năng giải nhanh các dạng đề thi |cPhạm Ngọc Bằng
260##|aH. |bĐại học Sư phạm |c2011
300##|a378tr. |bbảng |c24cm
650#7|2Bộ TK TVQG |aHoá học
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TK TVQG |aÔn tập
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiải đề thi
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách luyện thi
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
773##|dH. |d2011 |dĐại học Sư phạm |tCẩm nang ôn luyện thi đại học, cao đẳng môn hoá học |w466988
852##|bKho mượn |jML.004999

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.004999 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau