Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
1-1
Xuất bản :
Giá tiền:
32500
Mô tả vật lý :
240tr : hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
530.076 / C513C
Lượt lưu thông :
0
LDR00906cam a2200253 a 4500
00133322
00520161123061111.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32500 |d1b
0410#|avie
08214|a530.076 |bC513C
100##|aVũ Chính
24500|aCủng cố kiến thức vật lí trung học phổ thông |bSóng ánh sáng - lượng tử ánh sáng - phản ứng hạt nhân |cVũ Chính
250##|a1-1
260##|aH. |bGiáo dục |c2009
300##|a240tr. |bhình vẽ |c24cm
650#7|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aLí thuyết
650#7|2Bộ TK TVQG |aBài tập
650#7|2Bộ TK TVQG |aÔn tập
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
653##|a2Bộ TK TVQG|aSách đọc thêm
7001#|aVũ Chính |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.005394

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005394 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau