Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
130000
Mô tả vật lý :
X tr., 517tr : hình vẽ, bảng ; 24cm
Gáy sách :
551.46 / B305Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01620cam a2200301 a 4500
00133492
00520161123061449.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c130000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a551.46 |bB305Đ
24500|aBiển Đông |bTập 3: Địa chất - địa vật lý biển |cMai Thanh Tân chủ biên, Lê Duy Bách, Đặng Văn Bát...
260##|aH. |bNxb: Khoa học tự nhiên và xã hội |c2009
300##|aX tr., 517tr. |bhình vẽ, bảng |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
504##|aThư mục: tr. 593-644
520##|aGiới thiệu tình hình điều tra nghiên cứu địa chất - địa vật lí biển Việt Nam: đặc điểm địa hình địa mạo biển, trường địa lí và cấu trúc sâu vỏ trái đất, địa chất đệ tứ, đệ tam., trước đệ tam. Kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất và tiềm năng dầu khí, khoáng sản biển Việt Nam
650##|2Bộ TK TVQG |aĐịa chất
650##|2Bộ TK TVQG |aĐịa vật lí
651##|2Bộ TK TVQG |aBiển Đông
651##|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
7001#|aMai Thanh Tân |eChủ biên
7001#|aLê Duy Bách..
7001#|aĐặng Văn Bát
7001#|aĐỗ Bạt
7001#|aNguyễn Biểu
773##|dH. |d2009 |dNxb. Hà Nội |nĐTTS ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam |tBiển Đông |w436230
852##|bKho đọc |jDL.004014

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tình hình điều tra nghiên cứu địa chất - địa vật lí biển Việt Nam: đặc điểm địa hình địa mạo biển, trường địa lí và cấu trúc sâu vỏ trái đất, địa chất đệ tứ, đệ tam., trước đệ tam. Kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất và tiềm năng dầu khí, khoáng sản biển Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004014 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau