Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
48000
Mô tả vật lý :
307tr : bảng ; 24cm
Gáy sách :
512.076 / M458NGH
Lượt lưu thông :
0
LDR01030cam a2200265 a 4500
00133688
00520161123061855.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c48000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a512.076 |bM458NGH
100##|aHoàng Văn Minh
24500|a1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán |cHoàng Văn Minh |pĐại số, giải tích
260##|aH. |bĐại học Sư phạm |c2011
300##|a307tr. |bbảng |c24cm
650#7|2Bộ TKTVQG |aToán
650#7|2Bộ TKTVQG |aĐại số
650#7|2Bộ TKTVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TKTVQG |aGiải tích
650#7|2Bộ TKTVQG |aBài tập
655#7|2Bộ TKTVQG |aSách đọc thêm
655#7|2Bộ TKTVQG |aSách luyện thi
7001#|aHoàng Văn Minh |eTác giả
773##|dH. |d2010 |dĐại học Sư phạm |t1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán |w453443
852##|bKho mượn |jML.005374

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005374 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau