Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
21000
Mô tả vật lý :
63tr : minh hoạ ; 27cm
Từ khóa :
Gáy sách :
787.87 / B100M
Lượt lưu thông :
0
LDR00831cam a2200241 a 4500
00133826
00520161123062159.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c21000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a787.87 |bB100M
1000#|aNam Phong
24510|a30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm |cNam Phong, Nguyễn Phong
260##|aH. |bÂm nhạc |c2011
300##|a63tr. |bminh hoạ |c27cm
520##|aHướng dẫn cách đệm đàn Tây Ban Cầm như cách bấm hợp âm, đệm các điệu nhảy với hợp âm và có kèm theo bài tập thực hành
650#7|2Bộ TK TVQG |aÂm nhạc
650##|a17
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐàn ghi ta
651##|a17
655##|a17
7001#|aNguyễn Phong
852##|bKho đọc |jDL.003968

Tóm tắt

13% progress

Hướng dẫn cách đệm đàn Tây Ban Cầm như cách bấm hợp âm, đệm các điệu nhảy với hợp âm và có kèm theo bài tập thực hành ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003968 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau