Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
231tr. ; 19cm
Gáy sách :
109 / H404Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR00924cam a2200205 a 4500
00134006
00520180821104528.0
008180821b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d1b
0410#|avie
0820#|a109 |bH404Đ
1000#|aNguyễn Bá Dương
24500|aHỏi và đáp lịch sử triết học / |cNguyễn Bá Dương
260##|aH. : |bChính trị - hành chính , |c2009
300##|a231tr. ; |c19cm
5203#|aGiới thiệu những kiến thức cơ bản về đối tượng ,chức năng ,nhiệm vụ ,phương pháp và ý nghĩa nghiên cứu lịch sử triết học như: quan điểm ,tư tưởng ,cống hiến và hạn chế của các trường phái ,các nhà triết học trước C.Mác
653##|aLịch sử
653##|aTriết học
653##|aSách hỏi đáp
852##|bTV.KD |jDV.026206 |tDV.026206

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về đối tượng ,chức năng ,nhiệm vụ ,phương pháp và ý nghĩa nghiên cứu lịch sử triết học như: quan điểm ,tư tưởng ,cống hiến và hạn chế của các trường phái ,các nhà triết học trước C.Mác ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.026206 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau