Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
16000
Mô tả vật lý :
205tr : Bảng ; 21cm
Gáy sách :
500 / C125TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01549cam a2200337 a 4500
00134074
00520161123062729.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c16000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a500 |bC125TR
100##|aNguyễn An Ninh
24500|aCấu trúc đề thi môn toán vật lí, hoá học, sinh học |bDùng để ôn thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 |cNguyễn An Ninh chủ biên, Ngô Xuân Ái, Vũ Thành Chung..biên soạn
260##|aH. |bGiáo dục |c2008
300##|a205tr. |bBảng |c21cm
520##|aGiới thiệu cấu trúc các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng. So sánh sách giáo khoa theo chương trình chuẩn và nâng cao. Một số đề thi minh hoạ
650#7|2Bộ TK TVQG |aToán
650#7|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aHoá học
650#7|2Bộ TK TVQG |aSinh học
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TK TVQG |aKhoa học tự nhiên
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
655##|a17
655##|a17
655##|a17
7001#|aNgô Xuân Ái |eBiên soạn
7001#|aVũ Thành Chung |eBiên soạn
7001#|aTrịnh Thanh Đèo |eBiên soạn
7001#|aNgô Gia Hải |eBiên soạn
852##|bKho mượn |jMV.049688

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu cấu trúc các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng. So sánh sách giáo khoa theo chương trình chuẩn và nâng cao. Một số đề thi minh hoạ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.049688 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau