Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
350000
Mô tả vật lý :
1423tr : bảng, hình vẽ ; 29cm
Gáy sách :
530 / N114M
Lượt lưu thông :
0
LDR01442cam a2200313 a 4500
00134106
00520161123062812.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c350000 |d1b
0411#|aeng
08214|214 |a530 |bN114M
24500|a50 năm các công trình vật lý chọn lọc |cĐào Khắc An, Nguyễn Bá Ân, Trần Kim Anh..
260##|aH. |bGiáo dục |c2007
300##|a1423tr. |bbảng, hình vẽ |c29cm
500##|aĐTTS ghi: Trường đại học Khoa học Tự nhiên - đại học Quốc gia Hà Nội
504##|aThư mục sau mỗi bài
520##|aGiới thiệu 199 công trình vật lí cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm của các viện nghiên cứu và các giảng viên các trường đại học của Việt Nam đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.
546##|aChính văn bằng tiếng Anh
650#7|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aNghiên cứu khoa học
650#7|2Bộ TK TVQG |aLí thuyết
650#7|2Bộ TK TVQG |aThực nghiệm
650#7|2Bộ TK TVQG |aCông trình nghiên cứu
7001#|aĐào Khắc An
7001#|aTrần Kim Anh
7001#|aVõ Hồng Anh
7001#|aVõ Đắc Bằng
7001#|aNguyễn Bá Ân
852##|bKho đọc |jDL.004057

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 199 công trình vật lí cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm của các viện nghiên cứu và các giảng viên các trường đại học của Việt Nam đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004057 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau