Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
231tr ; 21cm
Gáy sách :
180.9 / H428Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR00792cam a2200205 a 4500
00134252
00520161123063126.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d1b
041##|avie
082##|a180.9 |bH428Đ
100##|aNguyễn Bá Dương
245##|aHỏi và đáp lịch sử triết học |cNguyễn Bá Dương
260##|aH. |bChính trị - Hành chính |c2009
300##|a231tr. |c21cm
5203#|aTrình bày khái quát về triết học và lịch sử triết học. Lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại, triết học phương Tây và triết học Mác - Lênin
653##|aLịch sử
653##|aThế giới
653##|aTriết học
852##|bKho mượn |jMV.049800

Tóm tắt

13% progress

Trình bày khái quát về triết học và lịch sử triết học. Lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại, triết học phương Tây và triết học Mác - Lênin ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.049800 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau