Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
29000
Mô tả vật lý :
250tr. ; 19cm
Gáy sách :
352.3 / M435S
Lượt lưu thông :
0
LDR01764cam a2200289 a 4500
00134386
00520180910101245.0
008180910b |||||||| ||||||||||||||
020##|c29000 |d1b
0410#|avie
08214|a352.3 |bM435S |214
24500|aMột số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : |bGiáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể / |cTrần Thị Minh Châu, Lương Khắc Hiếu, Kim Văn Chính...
260##|aH. : |bChính trị Hành chính , |c2009
300##|a250tr. ; |c19cm
500##|aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
520##|aGiới thiệu những kỹ năng cơ bản cần thiết trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở như: phong cách lãnh đạo, ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định, tuyên truyền, thuyết phục, thu thập và xử lý thông tin, xử lý tình huống, đánh giá và sử dụng cán bộ, phương pháp xây dựng và triển khai thực hiện dự án kinh tế vừa và nhỏ...
650#7|aLãnh đạo |2Bộ TK TVQG
650#7|aCán bộ cơ sở |2Bộ TK TVQG
650#7|aQuản lí |2Bộ TK TVQG
650#7|aKĩ năng |2Bộ TK TVQG
655#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo trình
7001#|aTrần Thị Minh Châu
7001#|aNguyễn Bá Dương
7001#|aLương Khắc Hiếu
7001#|aKim Văn Chính
7001#|aPhan Xuân Sơn
852##|bTV.KD |jDV.026370 |tDV.026370

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những kỹ năng cơ bản cần thiết trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở như: phong cách lãnh đạo, ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định, tuyên truyền, thuyết phục, thu thập và xử lý thông tin, xử lý tình huống, đánh giá và sử dụng cán bộ, phương pháp xây dựng và triển khai thực hiện dự án kinh tế vừa và nhỏ... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.026370 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau