Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
34000
Mô tả vật lý :
441tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.704 / N104B
Lượt lưu thông :
0
LDR01073cam a2200229 a 4500
00134407
00520190730143113.0
008190730b |||||||| ||||||||||||||
020##|c34000 |d1b
0410#|avie
08214|a959.704 |bN104B |214
1001#|aHà Minh Hồng
24510|aNam Bộ : 1945 - 1975 : |bNhững góc nhìn từ lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam / |cHà Minh Hồng
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , |c2009
300##|a441tr. ; |c21cm
520##|aGiới thiệu những chiến công anh dũng, trang sử oai hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ (1945 - 1975) của quân và dân Nam Bộ
650#7|aKháng chiến chống Mỹ . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐấu tranh . |2Bộ TK TVQG
650#7|aKháng chiến chống Pháp . |2Bộ TK TVQG
650#7|aLịch sử . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aMiền Nam
852##|bTV.KD |jDV.026115 |tDV.026115

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những chiến công anh dũng, trang sử oai hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ (1945 - 1975) của quân và dân Nam Bộ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.026115 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau