Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
34000
Mô tả vật lý :
271tr ; 20cm
Gáy sách :
658.3 / M458TR
Lượt lưu thông :
2
LDR01298cam a2200265 a 4500
00134558
00520161123063756.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c34000 |d1b
0411#|avie |heng
08214|214 |a658.3 |bM458TR
1001#|aChandler, Steve
24510|a100 cách khích lệ nhân viên |cSteve Chandler, Scott Richardson ; Kiến Văn, Phạm Hạnh dịch
260##|aHuế |bNxb. Thuận Hoá |c2009
300##|a271tr. |c20cm
520##|aGiới thiệu 100 cách khích lệ nhân viên, giúp các nhà lãnh đạo vượt qua những rào cản để hoàn thành tốt công việc, tạo dựng niềm tin trong nhân viên lắng nghe và động viên họ giữ lời hứa, ngừng chống đối nhau, kìm chế cáu giận, khéo léo trong xử trí các mối quan hệ... sẽ tạo nên nhiều cơ hội thành công dễ dàng
650#7|2Bộ TK TVQG |aThành công
650#7|2Bộ TK TVQG |aLãnh đạo
650#7|2Bộ TK TVQG |aTâm lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aNhân viên
653##|aKhích lệ
7001#|aRichardson, Scott
7000#|aKiến Văn |eDịch
7001#|aPhạm Hạnh |eDịch
852##|bKho mượn |jMV.050040

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 100 cách khích lệ nhân viên, giúp các nhà lãnh đạo vượt qua những rào cản để hoàn thành tốt công việc, tạo dựng niềm tin trong nhân viên lắng nghe và động viên họ giữ lời hứa, ngừng chống đối nhau, kìm chế cáu giận, khéo léo trong xử trí các mối quan hệ... sẽ tạo nên nhiều cơ hội thành công dễ dàng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.050040 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau