Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
1-1
Xuất bản :
Giá tiền:
27000
Mô tả vật lý :
198tr : hình vẽ ; 21cm
Gáy sách :
793.8 / A108TH
Lượt lưu thông :
5
LDR00924cam a2200253 a 4500
00134606
00520161123063904.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c27000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a793.8 |bA108TH
24510|aẢo thuật vật lý |cHoài Linh biên soạn
250##|a1-1
260##|aH. |bNxb. Hà Nội |c2009
300##|a198tr. |bhình vẽ |c21cm
500##|a1-1
504##|a1-1
520##|aGiới thiệu và giúp bạn thực hiện, biểu diễn những trò ảo thuật trong vật lý: đốt lửa trên tay, hoa lửa, pháo sáng, đại bác, khinh khí cầu...
650#7|2Bộ TK TVQG |aẢo thuật
650#7|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aNghệ thuật biểu diễn
700##|a1-1|aHoài Linh |eBiên soạn
710##|a2-1
852##|bKho mượn |jMV.049942

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu và giúp bạn thực hiện, biểu diễn những trò ảo thuật trong vật lý: đốt lửa trên tay, hoa lửa, pháo sáng, đại bác, khinh khí cầu... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.049942 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau