Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009
Giá tiền:
31000đ
Mô tả vật lý :
167tr ; 24cm
Gáy sách :
807.6 / B000M
Lượt lưu thông :
0
LDR00879cam a2200265 a 4500
00135710
00520161123070144.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c31000đ |d1b
04100|avie
08214|214 |a807.6 |bB000M
100##|a1-1|aNguyễn Bá Ngãi
24500|a30 bộ đề thi môn văn |bLuyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng và đại học |cNguyễn Bá Ngãi
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2009
300##|a167tr. |c24cm
4900#|aBạn đồng hành
500##|a1-1
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn học
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐề thi
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách luyện thi
700##|a1-1
700##|a1-1
700##|a1-1

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004272 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau