Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
48000
Mô tả vật lý :
370tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.700 76 / M458NGH
Lượt lưu thông :
2
LDR01692cam a2200373 a 4500
00135885
00520180503081533.0
008180503b |||||||| ||||||||||||||
020##|c48000 |d6b
0410#|avie
08214|a959.700 76 |bM458NGH
24500|a1000 câu hỏi - đáp về Thăng Long Hà Nội : |bTập 2 / |cNguyễn Hải Kế, Vũ Văn Quân, Nguyễn Khánh... ; Nguyễn Hải Kế chủ biên.
260##|aH. : |bHà Nội , |c2009
300##|a370tr. ; |c21cm
504##|aThư mục: tr. 360-370
520##|aGồm khoảng hơn 500 câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội, về các kiến thức cơ bản về Hà Nội sau Cách mạng tháng Tám, vấn đề ăn mặc, đi lại, phố phường, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, di tích - danh thắng, giáo dục, văn học, nghệ thuật...
650#7|aĐịa lí . |2Bộ TK TVQG
650#7|aGiáo dục . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn học . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn hoá . |2Bộ TK TVQG
650#7|aDi tích lịch sử . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
7001#|aNguyễn Hải Kế , |eChủ biên, tác giả
7001#|aNgô Đăng Tri
7001#|aNguyễn Đình Lê
7001#|aNguyễn Khánh
7001#|aVũ Văn Quân
852##|bTV.KD |jDV.022607 |tDV.022607
852##|bTV.KM |jMV.045169 |tMV.045169
852##|bTV.KM |jMV.045170 |tMV.045170
852##|bTV.LC |jLCV.026553 |tLCV.026553
852##|bTV.LC |jLCV.026555 |tLCV.026555
852##|bTV.LC |jLCV.026554 |tLCV.026554
930##|aLCV.026553

Tóm tắt

13% progress

Gồm khoảng hơn 500 câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội, về các kiến thức cơ bản về Hà Nội sau Cách mạng tháng Tám, vấn đề ăn mặc, đi lại, phố phường, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, di tích - danh thắng, giáo dục, văn học, nghệ thuật... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.022607 Sẵn có Kho đọc
MV.045169 Sẵn có Kho mượn
MV.045170 Sẵn có Kho mượn
LCV.026553 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.026554 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.026555 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau