Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
50000
Mô tả vật lý :
374tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.904 / M458NGH
Lượt lưu thông :
0
LDR01622cam a2200373 a 4500
00135968
00520180503084540.0
008180503b |||||||| ||||||||||||||
020##|c50000 |d6b
0410#|avie
08214|a959.904 |bM458NGH |214
24500|a1000 câu hỏi - đáp về Thăng Long Hà Nội / |cNguyễn Hải Kế, Vũ Văn Quân, Nguyễn Khánh... ; Nguyễn Hải Kế chủ biên . . |nTập 1
260##|aH. : |bHà Nội , |c2009
300##|a374tr. ; |c21cm
504##|aThư mục: tr. 364-374
520##|aGiới thiệu vị trí địa lí, địa lí tự nhiên, địa lí hành chính, dân cư, Hà Nội trước định đô, Thăng Long - Hà Nội từ định đô đến khi Pháp xâm lược (1010 - 1873), Hà Nội từ 1873 đến 1945,...
650#7|aLịch sử . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn hoá . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐịa lí . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách thường thức
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách hỏi đáp
7001#|aNguyễn Hải Kế , |echủ biên
7001#|aNgô Đăng Tri
7001#|aNguyễn Đình Lê
7001#|aNguyễn Khánh
7001#|aVũ Văn Quân
852##|bTV.KD |jDV.022636 |tDV.022636
852##|bTV.KM |jMV.045226 |tMV.045226
852##|bTV.KM |jMV.045227 |tMV.045227
852##|bTV.LC |jLCV.026611 |tLCV.026611
852##|bTV.LC |jLCV.026612 |tLCV.026612
852##|bTV.LC |jLCV.026613 |tLCV.026613
930##|aLCV.026611

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu vị trí địa lí, địa lí tự nhiên, địa lí hành chính, dân cư, Hà Nội trước định đô, Thăng Long - Hà Nội từ định đô đến khi Pháp xâm lược (1010 - 1873), Hà Nội từ 1873 đến 1945,... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.022636 Sẵn có Kho đọc
MV.045226 Sẵn có Kho mượn
MV.045227 Sẵn có Kho mượn
LCV.026611 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.026612 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.026613 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau