Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
11
Mô tả vật lý :
437tr. : hình vẽ ; 19cm
Gáy sách :
643 / B108D
Lượt lưu thông :
0
LDR01203cam a2200253 a 4500
00136291
00520180803155657.0
008180803b |||||||| ||||||||||||||
020##|c11 |d1b
0410#|avie
0820#|a643 |bB108D
1001#|aTrunkovsky, L.E
24510|aBảo dưỡng thiết bị điện của các xí nghiệp công nghiệp / |cL.E. Trunkovsky ; Người dịch: Nguyễn Xuân Nùng
260##|aH. : |bCông nhân kỹ thuật , |c1984
300##|a437tr. : hình vẽ ; |c19cm
520##|aKiến thức về môn cơ sở kỹ thuật điện và điện tử công nghiệp - Tài liệu học tập cho các nhân viên bảo dưỡng các thiết bị điện, về cách bố trí các máy móc, thiết bị và mạng lưới điện, và các công việc sửa chữa và lắp đặt điện cơ bản
650#0|aGiáo trình
650#0|aThiết bị điện
650#0|aSửa chữa
650#0|aBảo dưỡng
650#0|aĐiện tử công nghiệp
650#0|aKỹ thuật điện
7001#|aNguyễn Xuân Nùng , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.000984 |tDV.000984

Tóm tắt

13% progress

Kiến thức về môn cơ sở kỹ thuật điện và điện tử công nghiệp - Tài liệu học tập cho các nhân viên bảo dưỡng các thiết bị điện, về cách bố trí các máy móc, thiết bị và mạng lưới điện, và các công việc sửa chữa và lắp đặt điện cơ bản ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.000984 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau