Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
82000
Mô tả vật lý :
407tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / M558TR
Lượt lưu thông :
4
LDR01224cam a2200277 a 4500
00137632
00520181109091753.0
008181109b |||||||| ||||||||||||||
020##|c82000 |d7b
0411#|avie
08214|a895.1 |bM558TR
24500|a10 truyện ngắn hay của Cao Hành Kiện / |cNguyễn Hồi Thủ biên soạn và dịch
260##|aH. : |bLao động , |c2013
300##|a407tr. ; |c21cm
520##|aBao gồm phần đối thoại về chuyện đời, chuyện nghề của nhà văn Cao Hành Kiện – tác giả đoạt giải Nobel văn học năm 2000 đồng thời giới thiệu 10 truyện ngắn hay để hiểu hơn về tài năng và con người ông
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aTruyện ngắn
651#0|aTrung Quốc
7001#|aNguyễn Hồi Thủ , |ebiên soạn và dịch
852##|bTV.KD |jDV.027255 |tDV.027255
852##|bTV.KM |jMV.050447 |tMV.050447
852##|bTV.LC |jLCV.030452 |tLCV.030452
852##|bTV.KD |jDV.028193 |tDV.028193
852##|bTV.KM |jMV.052158 |tMV.052158
852##|bTV.KM |jMV.029615 |tMV.029615
852##|bTV.KM |jMV.029613 |tMV.029613

Tóm tắt

13% progress

Bao gồm phần đối thoại về chuyện đời, chuyện nghề của nhà văn Cao Hành Kiện – tác giả đoạt giải Nobel văn học năm 2000 đồng thời giới thiệu 10 truyện ngắn hay để hiểu hơn về tài năng và con người ông ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027255 Sẵn có Kho đọc
MV.050447 Sẵn có Kho mượn
LCV.030452 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.028193 Sẵn có Kho đọc
MV.052158 Sẵn có Kho mượn
MV.029615 Sẵn có Kho mượn
MV.029613 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 7 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau