Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
391tr : Hình vẽ, ảnh ; 24cm
Gáy sách :
959.731 / M458NG
Lượt lưu thông :
3
LDR01244cam a2200289 a 4500
00138065
00520161123075104.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d9b
0410#|avie
08214|214 |a959.731 |bM458NG
24510|a1000 hình ảnh Hà Nội - Việt Nam xưa |cNguyễn Khắc Cần, Nguyễn Ngọc Diệp sưu tầm
246##|a1000 images de Hanoi - Vietnam ancien
260##|aH. |bVăn hoá dân tộc |c2010
300##|a391tr. |bHình vẽ, ảnh |c24cm
520##|aGiới thiệu 1000 bức ảnh hoặc hình vẽ tái hiện lại một thời lịch sử của Hà Nội trong mọi mặt hoạt động xã hội
650#7|2Bộ TK TVQG |aLịch sử
650#7|2Bộ TK TVQG |aHình ảnh
650#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách ảnh
7001#|aNguyễn Ngọc Diệp |eSưu tầm
7001#|aNguyễn Khắc Cần |eSưu tầm
852##|bKho đọc |jDV.024908,DV.027593
852##|bKho mượn |jMV.048673,MV.048674,MV.050697
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.029241,LCV.029242,LCV.029243,LCV.030699
930##|aLCV.029241

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 1000 bức ảnh hoặc hình vẽ tái hiện lại một thời lịch sử của Hà Nội trong mọi mặt hoạt động xã hội ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.029242 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.029243 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.027593 Sẵn có Kho đọc
MV.050697 Sẵn có Kho mượn
DV.024908 Sẵn có Kho đọc
MV.048673 Sẵn có Kho mượn
MV.048674 Sẵn có Kho mượn
LCV.029241 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.030699Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 8 Tổng số: 9
thuw viejn caf mau