Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
24000
Mô tả vật lý :
172tr ; 21cm
Gáy sách :
153.6 / B100Y
Lượt lưu thông :
0
LDR00972cam a2200217 a 4500
00138396
00520161123075737.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c24000 |d1b
041##|avie
082##|a153.6 |bB100Y
245##|a3 yếu tố quyết định thành công trong cuộc sống |bTập 3 |cPhan Thanh Anh biên soạn
260##|aH. |bHà Nội |c2006
300##|a172tr. |c21cm
520##|aKiến thức tâm lý bản thân cần có lập trường, tính quyết đoán, học cách duy trì thực lực, sáng tạo, kích thích ý tưởng sáng tạo, biết tự khẳng định mình để làm tốt công việc
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiao tiếp
650#7|2Bộ TK TVQG |aCuộc sống
650#7|2Bộ TK TVQG |aThành công
650#7|2Bộ TK TVQG |aTâm lí cá nhân
650#7|2Bộ TK TVQG |aỨng xử
700##|aPhan Thanh Anh |eBiên soạn

Tóm tắt

13% progress

Kiến thức tâm lý bản thân cần có lập trường, tính quyết đoán, học cách duy trì thực lực, sáng tạo, kích thích ý tưởng sáng tạo, biết tự khẳng định mình để làm tốt công việc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.044780 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau