Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
In lần thứ 2
Giá tiền:
25.800
Mô tả vật lý :
303tr : hình vẽ, bảng ; 21cm
Gáy sách :
551.410 22 / B105Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01132cam a2200229 a 4500
00138447
00520161123075832.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25.800 |d1b
041##|avie
082##|a551.410 22 |bB105Đ
1001#|aNhữ Thị Xuân
245##|aBản đồ địa hình |cNhữ Thị Xuân
250##|aIn lần thứ 2
260##|aH. |bĐại học Quốc gia Hà Nội |c2006
300##|a303tr. |bhình vẽ, bảng |c21cm
504##|aPhụ lục: tr. 297-299. - Thư mục: tr. 300-303
520##|aNhững kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình; Cơ sở toán học, nội dung và phương pháp tổng quát hoá các yếu tố nội dung, phương pháp thành lập biên tập và hiện chỉnh bản đồ theo công nghệ truyền thống và công nghệ số; Ứng dụng công nghệ tin học trong thành lập bản đồ địa hình
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐịa lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐịa hình
650#7|2Bộ TK TVQG |aBản đồ
653##|aGiáo trình

Tóm tắt

13% progress

Những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình; Cơ sở toán học, nội dung và phương pháp tổng quát hoá các yếu tố nội dung, phương pháp thành lập biên tập và hiện chỉnh bản đồ theo công nghệ truyền thống và công nghệ số; Ứng dụng công nghệ tin học trong thành lập bản đồ địa hình ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.044507 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau