Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
27000
Mô tả vật lý :
267tr ; 21cm
Gáy sách :
428 / M458NGH
Lượt lưu thông :
1
LDR01047cam a2200229 a 4500
00138469
00520161123075857.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c27000 |d1b
041##|avie
082##|a428 |bM458NGH
1001#|aTriệu Khắc Vĩ
245##|a1500 câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng |cTriệu Khắc Vĩ, Nguyễn Minh Khang
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Minh Trí - NS. Văn Lang |c2006
300##|a267tr. |c21cm |e1 đĩa CD
490##|aHướng dẫn học ngoại ngữ
520##|aGồm 1500 câu đàm thoại tiếng Đức trong giao tiếp hàng ngày, từ đơn giản đến phức tạp, giúp bạn bước đầu làm quen với tiếng Đức một cách dễ dàng và tự tin
650#7|2Bộ TK TVQG |aTiếng Đức
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiao tiếp
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐàm thoại
653##|aGiáo trình
7001#|aNguyễn Minh Khang

Tóm tắt

13% progress

Gồm 1500 câu đàm thoại tiếng Đức trong giao tiếp hàng ngày, từ đơn giản đến phức tạp, giúp bạn bước đầu làm quen với tiếng Đức một cách dễ dàng và tự tin ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.044639 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau