Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
43.500
Mô tả vật lý :
395tr ; 21cm
Gáy sách :
658 / CH311NG
Lượt lưu thông :
3
LDR01020cam a2200181 a 4500
00138481
00520161123075912.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c43.500 |d1b
041##|avie
082##|a658 |bCH311NG
245##|a9 nguồn vốn thiết yếu để thành công |bCó đủ vốn là tiền đề để thành công |cViệt văn Books biên soạn
260##|aH. |bVăn hoá Thông tin |c2006
300##|a395tr. |c21cm
520##|aGiới thiệu 9 nguồn vốn thiết yếu để thành công như: Xây dựng hình tượng, chú trọng cái đẹp nội tại trong phẩm chất đạo đức, có hoài bão, ngoại giao, nghệ thuật nói chuyện, học hỏi cạnh tranh, mạnh khoẻ, vui vẻ, có ý chí và tích cực làm việc nâng cao hiệu quả công việc
650#7|2Bộ TK TVQG |aKinh doanh
650#7|2Bộ TK TVQG |aBí quyết thành công
7001#|aViệt Văn Books |eBiên soạn

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 9 nguồn vốn thiết yếu để thành công như: Xây dựng hình tượng, chú trọng cái đẹp nội tại trong phẩm chất đạo đức, có hoài bão, ngoại giao, nghệ thuật nói chuyện, học hỏi cạnh tranh, mạnh khoẻ, vui vẻ, có ý chí và tích cực làm việc nâng cao hiệu quả công việc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.044491Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 0 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau