Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
1,20
Mô tả vật lý :
172tr. ; 19cm
Gáy sách :
398.809 597 / C100D
Lượt lưu thông :
0
LDR00694cam a2200193 a 4500
0013915
00520191001141517.0
008191001b |||||||| ||||||||||||||
020##|c1,20 |d1b
0410#|avie
0820#|a398.809 597 |bC100D
24500|aCa dao chống Mỹ cứu nước / |cTrần Quang Nhật sưu tầm và biên soạn; Hà Minh Đức giới thiệu
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c1980
300##|a172tr. ; |c19cm
650#0|aChống Mỹ cứu nước
650#0|aCa dao
7000#|aTrần Quang Nhật , |esưu tầm và biên soạn
7000#|aHà Minh Đức , |egiới thiệu
852##|bTV.KD |jDV.004858 |tDV.004858

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.001120 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DV.004858 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau