Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
79000
Mô tả vật lý :
330tr ; 21cm
Gáy sách :
813 / B100NG
Lượt lưu thông :
8
LDR01327cam a2200193 a 4500
00139705
00520161123082228.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c79000 |d2b
0411#|avie
082##|214 |a813 |bB100NG
1001#|aSharma, Robin
24510|a3 người thầy vĩ đại |bCâu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn |cRobin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch
260##|aH. |bDân trí |c2013
300##|a330tr. |c21cm
4900#|aTủ sách kinh doanh
520##|aKể về câu chuyện của một người đàn ông có tên là Jack Valentine mà đường đời có nhiều điểm giống với chính Robin Sharma. Không thỏa mãn với cuộc sống của mình, Jack lên kế hoạch tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh và tươi đẹp hơn thông qua một loạt cuộc gặp gỡ với ba người thầy đặc biệt. Sau đó, Jack đã phát hiện ra một triết lí đầy quyền năng để định hình lại cuộc sống thực tiễn và tiếp cận với vận mệnh của chính mình
653##|aVăn học nước ngoài |aTiểu thuyết |aMỹ
7000#|aNguyễn Xuân Hồng |eDịch

Tóm tắt

13% progress

Kể về câu chuyện của một người đàn ông có tên là Jack Valentine mà đường đời có nhiều điểm giống với chính Robin Sharma. Không thỏa mãn với cuộc sống của mình, Jack lên kế hoạch tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh và tươi đẹp hơn thông qua một loạt cuộc gặp gỡ với ba người thầy đặc biệt. Sau đó, Jack đã phát hiện ra một triết lí đầy quyền năng để định hình lại cuộc sống thực tiễn và tiếp cận với vận mệnh của chính mình ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051479 Sẵn có Kho mượn
LCV.031171Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 8 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 1 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau