Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
39000
Mô tả vật lý :
184 tr ; 21 cm
Gáy sách :
158.1 / M458TR
Lượt lưu thông :
2
LDR01091cam a2200217 a 4500
00139714
00520161123082236.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c39000 |d2b
0410#|avie
08214|a158.1 |bM458TR
24500|a100 câu chuyện bồi dưỡng tính trách nhiệm cho học sinh tiểu học |bTập 2 |cHồng Hoa biên soạn
260##|aH. |bHồng Đức |c2013
300##|a184 tr. |c21 cm
4900#|aNuôi dưỡng tâm hồn
5203#|aGiới thiệu những câu chuyện ngắn giúp hình thành nên tinh thần trách nhiệm từ khi còn bé ngoài ra còn có phần trả lời câu hỏi và bài học kinh nghiệm sau mỗi câu chuyện giúp các bé càng hiểu sâu sắc hơn những thông điệp mà mỗi câu chuyện mang lại
653##|aTâm lí học ứng dụng |aTrách nhiệm |aTruyện kể
7000#|aHồng Hoa |ebiên soạn
852##|bKho mượn |jMV.051573
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.031264
930##|aLCV.031264

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những câu chuyện ngắn giúp hình thành nên tinh thần trách nhiệm từ khi còn bé ngoài ra còn có phần trả lời câu hỏi và bài học kinh nghiệm sau mỗi câu chuyện giúp các bé càng hiểu sâu sắc hơn những thông điệp mà mỗi câu chuyện mang lại ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051568 Sẵn có Kho mượn
LCV.031259Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 1 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau