Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
55000
Mô tả vật lý :
232tr ; 24cm
Gáy sách :
370.959 7 / B101H
Lượt lưu thông :
0
LDR01041cam a2200229 a 4500
00139739
00520161123082305.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c55000
0410#|avie
082##|214 |a370.959 7 |bB101H
24500|aBác Hồ với giáo dục và thế hệ trẻ |cNguyễn Thanh Sơn...[và những người khác] ; Trần Thị Ngân sưu tầm, tuyển chọn
260##|aH. |bMỹ thuật |c2013
300##|a232tr. |c24cm
4900#|aNhững câu chuyện về Bác Hồ
520##|aGồm những câu chuyện, các bài nói, bài viết, thư... của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành giáo dục và thế hệ trẻ
653##|aHồ Chí Minh |aTruyện kể |aGiáo dục |aThanh niên |aThiếu niên |aĐạo đức
7000#|aNguyễn Bá Dương
7000#|aNguyễn Thanh Sơn
7000#|aNguyễn Thái Sơn
7000#|aPhạm Văn Khánh
7000#|aTrần Thị Ngân |eSưu tầm, tuyển chọn

Tóm tắt

13% progress

Gồm những câu chuyện, các bài nói, bài viết, thư... của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành giáo dục và thế hệ trẻ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005712 Sẵn có Kho mượn
LCL.001532 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau