Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
119000
Mô tả vật lý :
571tr ; 21cm
Gáy sách :
813 / CH311T
Lượt lưu thông :
0
LDR00519cam a2200169 a 4500
00139986
00520161123082817.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c119000 |d2b
0411#|avie
082##|214 |a813 |bCH311T
1001#|aMaclean, Sarah
24510|a9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đảng |cSarah Maclean ; Mai Tâm dịch
260##|aH. |bLao động |c2013
300##|a571tr. |c21cm
653##|aVăn học nước ngoài |aTiểu thuyết |aMỹ
7000#|aMai Tâm |eDịch

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051325 Sẵn có Kho mượn
LCV.031017 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau