Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
502tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.43 / K305Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01620cam a2200313 a 4500
00140402
00520191101135544.0
008191101b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08214|a335.43 |bK305Đ |214
1000#|aTrịnh Quốc Tuấn
24500|aKiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta / |cTrịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Viết Thông... ; B.s.: Lê Hữu Nghĩa (ch.b.)...
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2013
300##|a502tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
520##|aTập hợp các bài tham luận về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa qua các văn kiện đại hội XI của Đảng, phản bác các luận điệu công kích Việt Nam về dân chủ - nhân quyền, phòng và chống &"diễn biến hoà bình&"...
650#7|aChủ nghĩa xã hội |2Bộ TK TVQG
650#7|aTham luận |2Bộ TK TVQG
651#0|aViệt Nam
7000#|aĐức Lượng , |eBiên soạn
7001#|aNguyễn Viết Thông
7001#|aTrịnh Quốc Tuấn
7001#|aPhạm Văn Chúc , |eBiên soạn
7001#|aNguyễn Bá Dương
7001#|aTrần Văn Phòng
7001#|aLê Hữu Nghĩa , |eChủ biên
7000#|aĐức Vượng
852##|bTV.KD |jDV.027815 |tDV.027815

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp các bài tham luận về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa qua các văn kiện đại hội XI của Đảng, phản bác các luận điệu công kích Việt Nam về dân chủ - nhân quyền, phòng và chống "diễn biến hoà bình"... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027815 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau