Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
23000
Mô tả vật lý :
143tr. ; 21cm
Gáy sách :
650.1 / N114M
Lượt lưu thông :
2
LDR01268cam a2200265 a 4500
00140424
00520180913140745.0
008180913b |||||||| ||||||||||||||
020##|c23000 |d5b
0410#|avie
08214|a650.1 |bN114M
24510|a50 lời bàn về thành công của những người nổi tiếng / |cHoàng Kim biên soạn
260##|aH. : |bVăn hoá Thông tin , |c2009
300##|a143tr. ; |c21cm
5203#|aĐề cập đến những câu chuyện thành công của những người thành đạt, nổi tiếng và cùng nghe họ bàn về sự thành công... Thông qua đó chúng ta sẽ hiểu ra những bí quyết của sự thành công, tiếp thu những kiến thức và sức mạnh mà họ truyền cho từ đó làm thay đổi cuộc đời mình
650#0|aNgười nổi tiếng
650#0|aBàn luận
650#0|aBí quyết thành công
6530#|aKinh doanh
7000#|aHoàng Kim , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.027743 |tDV.027743
852##|bTV.KM |jMV.051842 |tMV.051842
852##|bTV.KM |jMV.051843 |tMV.051843
852##|bTV.LC |jLCV.031525 |tLCV.031525
852##|bTV.LC |jLCV.031524 |tLCV.031524

Tóm tắt

13% progress

Đề cập đến những câu chuyện thành công của những người thành đạt, nổi tiếng và cùng nghe họ bàn về sự thành công... Thông qua đó chúng ta sẽ hiểu ra những bí quyết của sự thành công, tiếp thu những kiến thức và sức mạnh mà họ truyền cho từ đó làm thay đổi cuộc đời mình ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027743 Sẵn có Kho đọc
MV.051842 Sẵn có Kho mượn
MV.051843 Sẵn có Kho mượn
LCV.031525 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.031524 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau