Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
51000
Mô tả vật lý :
331tr. ; 21cm
Gáy sách :
650.1 / M558PH
Lượt lưu thông :
6
LDR01402cam a2200253 a 4500
00140458
00520191101102614.0
008191101b |||||||| ||||||||||||||
020##|c51000 |d5b
0410#|avie
0820#|a650.1 |bM558PH |214
24510|a10 phút nắm bắt cuộc sống / |cNguyễn Hải Yến biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2009
300##|a331tr. ; |c21cm
5203#|aCó thể thích ứng với xã hội đang phát triển với tốc độ nhanh hay không, có thể tiếp tục sinh tồn trong xã hội biến đổi nhanh chóng này không? Căng thẳng và áp lực có thể làm bạn bải hoải rã rời, không còn sinh lực, không biết dựa vào ai, không biết làm thế nào thì tốt, không biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy thì hãy bắt đầu từ hiện tại, bắt đầu đọc cuốn sách này, nhận thức tỉnh táo rằng - bạn chỉ có 10 phút.
650#0|aKinh doanh
650#0|aNghệ thuật
650#0|aThành công
7000#|aNguyễn Hải Yến , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.027751 |tDV.027751
852##|bTV.KM |jMV.051858 |tMV.051858
852##|bTV.KM |jMV.051859 |tMV.051859
852##|bTV.LC |jLCV.031539 |tLCV.031539
852##|bTV.LC |jLCV.031538 |tLCV.031538

Tóm tắt

13% progress

Có thể thích ứng với xã hội đang phát triển với tốc độ nhanh hay không, có thể tiếp tục sinh tồn trong xã hội biến đổi nhanh chóng này không? Căng thẳng và áp lực có thể làm bạn bải hoải rã rời, không còn sinh lực, không biết dựa vào ai, không biết làm thế nào thì tốt, không biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy thì hãy bắt đầu từ hiện tại, bắt đầu đọc cuốn sách này, nhận thức tỉnh táo rằng - bạn chỉ có 10 phút. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027751 Sẵn có Kho đọc
MV.051858 Sẵn có Kho mượn
MV.051859 Sẵn có Kho mượn
LCV.031539Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.031538Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 3 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau