Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
427 tr : ảnh ; 24 cm
Gáy sách :
792.095 97 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00848cam a2200205 a 4500
00140560
00520161123083945.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d2b
041##|avie
08214|214 |a792.095 97 |bM458TR
245##|a100 năm nghệ thuật cải lương Việt Nam |cHoàng Chương chủ biên
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2013
300##|a427 tr. |bảnh |c24 cm
520##|aGiới thiệu quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương Việt Nam sau 100 năm ra đời và phát triển của nghệ thuật cải lương
650#7|2Bộ TK TVQG |a100 năm
650#7|2Bộ TK TVQG |aNghệ thuật
650#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
650#7|2Bộ TK TVQG |aCải lương
700##|aHoàng Chương |eChủ biên

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương Việt Nam sau 100 năm ra đời và phát triển của nghệ thuật cải lương ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004530 Sẵn có Kho đọc
ML.005814 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau