Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
46000
Mô tả vật lý :
294tr. ; 20cm
Gáy sách :
158 / M558Đ
Lượt lưu thông :
5
LDR01290cam a2200265 a 4500
00140641
00520181005081952.0
008181005b |||||||| ||||||||||||||
020##|c46000 |d5b
0411#|avie
08214|a158 |bM558Đ |214
1001#|aCông Minh
24510|a10 điểm mấu chốt quyết định vận mệnh con người / |cCông Minh, Thanh Vân
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c2009
300##|a294tr. ; |c20cm
5201#|aGiới thiệu 10 điểm mấu chốt quyết định vận mệnh con người: nuôi dưỡng tham vọng, chí khí hiên ngang, xác định vị trí rõ ràng, trau dồi phẩm hạnh, kết nối rộng rãi, lời nói công tâm, kết giao quý nhân, bậc thầy chí giáo, tư duy sáng tạo cái mới và hành động quả cảm
650#7|aỨng xử . . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aCuộc sống . . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aBí quyết thành công . . . |2Bộ TK TVQG
7001#|aThanh Vân
852##|bTV.KD |jDV.027750 |tDV.027750
852##|bTV.KM |jMV.051856 |tMV.051856
852##|bTV.KM |jMV.051857 |tMV.051857
852##|bTV.LC |jLCV.031537 |tLCV.031537
852##|bTV.LC |jLCV.031536 |tLCV.031536

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 điểm mấu chốt quyết định vận mệnh con người: nuôi dưỡng tham vọng, chí khí hiên ngang, xác định vị trí rõ ràng, trau dồi phẩm hạnh, kết nối rộng rãi, lời nói công tâm, kết giao quý nhân, bậc thầy chí giáo, tư duy sáng tạo cái mới và hành động quả cảm ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027750 Sẵn có Kho đọc
MV.051856 Sẵn có Kho mượn
MV.051857 Sẵn có Kho mượn
LCV.031537 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.031536Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau