Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
46000
Mô tả vật lý :
294tr ; 20cm
Gáy sách :
158 / M558Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01201cam a2200253 a 4500
00140664
00520161123084157.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c46000
0410#|avie
08214|214 |a158 |bM558Đ
1000#|aCông Minh
24510|a10 điểm mấu chốt quyết định vận mệnh con người |cCông Minh, Thanh Vân
260##|aH. |bQuân đội nhân dân |c2009
300##|a294tr. |c20cm
520##|aGiới thiệu 10 điểm mấu chốt quyết định vận mệnh con người: nuôi dưỡng tham vọng, chí khí hiên ngang, xác định vị trí rõ ràng, trau dồi phẩm hạnh, kết nối rộng rãi, lời nói công tâm, kết giao quý nhân, bậc thầy chí giáo, tư duy sáng tạo cái mới và hành động quả cảm
650#7|2Bộ TK TVQG |aỨng xử
650#7|2Bộ TK TVQG |aCuộc sống
650#7|2Bộ TK TVQG |aBí quyết thành công
7000#|aThanh Vân
852##|bKho đọc |jDV.027749
852##|bKho mượn |jMV.051854,MV.051855
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.031534,LCV.031535
930##|aLCV.031534

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 điểm mấu chốt quyết định vận mệnh con người: nuôi dưỡng tham vọng, chí khí hiên ngang, xác định vị trí rõ ràng, trau dồi phẩm hạnh, kết nối rộng rãi, lời nói công tâm, kết giao quý nhân, bậc thầy chí giáo, tư duy sáng tạo cái mới và hành động quả cảm ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.037749 Sẵn có Kho đọc
MV.061854 Sẵn có Kho mượn
MV.061855 Sẵn có Kho mượn
LCV.041534 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.041535 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau