Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
195tr : 4 tranh, ảnh ; 27cm
Gáy sách :
782.42 / M458TR
Lượt lưu thông :
4
LDR00957cam a2200277 a 4500
00140672
00520161123084208.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d5b
041##|avie
08214|214 |a782.42 |bM458TR
24500|a100 ca khúc về biển đảo Việt Nam |cNhạc, lời: Huy Du, Đỗ Nhuận, Hoàng Vân...
260##|aH. |bÂm nhạc |c2013
300##|a195tr. |b4 tranh, ảnh |c27cm
520##|aTập hợp các ca khúc viết về biển đảo quê hương Việt Nam
650#7|2Bộ TK TVQG |aÂm nhạc
650#7|2Bộ TK TVQG |aBài hát
650#7|2Bộ TK TVQG |aBản nhạc
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐảo
650#7|2Bộ TK TVQG |aBiển
650#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
7001#|aThơ Mai Liêm |eLời
7001#|aNguyễn Đức Toàn
7000#|aHuy Du
7001#|aĐỗ Nhuận
7001#|aHoàng Vân |eNhạc

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp các ca khúc viết về biển đảo quê hương Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005830 Sẵn có Kho mượn
ML.005831 Sẵn có Kho mượn
LCL.001643 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.001644 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DL.004551 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau