Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
119tr ; 27cm
Gáy sách :
335.411 / GI-108TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01329cam a2200253 a 4500
00141466
00520161123085900.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08214|21 |a335.411 |bGI-108TR
24510|aGiáo trình phương pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin |bDùng cho đào tạo giảng viên triết học Mác - Leenin - Bậc đại học |cPhùng Văn Thiết ch.b, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Trường...b.s
260##|aH. |bQuân đội nhân dân |c2008
300##|a119tr. |c27cm
520##|aGiới thiệu phương pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin, cách chuẩn bị bài giảng và giảng bài triết học Mác - Lênin, phương pháp nghiên cứu và giới thiệu tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin.
650#7|2Bộ TK TVQG |aTriết học Mác-Lênin
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhương pháp giảng dạy
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo trình
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐào tạo
700##|aPhùng Văn Thiết |echủ biên
700##|aBùi Mạnh Hùng |ebiên soạn
700##|aNguyễn Xuân Trường |ebiên soạn
700##|aNguyễn Bá Dương |ebiên soạn
852##|bKho đọc |jDL.004678

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu phương pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin, cách chuẩn bị bài giảng và giảng bài triết học Mác - Lênin, phương pháp nghiên cứu và giới thiệu tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004678 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau