Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
45000
Mô tả vật lý :
154tr ; 21cm
Gáy sách :
843.7 / B100TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00777cam a2200217 a 4500
00142458
00520161123092124.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786047718955 |c45000 |d3b
0410#|avie
08214|214 |a843.7 |bB100TR
1001#|aFlaubert, Gustave
24510|aBa truyện kể |cGustave Flaubert; Lê Hồng Sâm, Phùng Ngọc Kiên dịch
260##|aH. |bThế giới |c2015
300##|a154tr. |c21cm
5203#|a
650#0|aVăn học hiện đại |aPháp
65004|aVăn học Pháp |vTiểu thuyết
700##|aLê Hồng Sâm |eDịch
700##|aPhùng Ngọc Kiên |eDịch
852##|bKho mượn |jMV.052989,MV.052990,MV.052875,MV.052876,MV.052961,MV.052962,MV.052865,MV.052866,MV.052867

Tóm tắt

13% progress

;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.052865 Sẵn có Kho mượn
MV.052866 Sẵn có Kho mượn
MV.052867 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau