Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
168tr. ; 21cm
Gáy sách :
709.597 / Đ452M
Lượt lưu thông :
0
LDR01346cam a2200253 a 4500
00142459
00520181023103537.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0411#|avie
08214|a709.597 |bĐ452M
1000#|aNguyễn Văn Dân
24500|a&"Đôi mắt&" trong sáng tạo và phê bình văn học - nghệ thuật / |cNguyễn Văn Dân, Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu
260##|aH : |bChính trị Quốc gia , |c2015
300##|a168tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách Xã - Phường - Thị trấn
500##|aĐầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
5201#|aTập hợp một số bài viết từ chuyên mục Bình luận - phê phán trên báo Nhân dân nêu ra một số mặt hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần khắc phục của một số loại hình văn học - nghệ thuật hiện nay nhằm thúc đẩy sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
650#7|aNghệ thuật
650#7|aVăn học
651#7|aViệt Nam
7001#|aTrần Hoàng Sơn
7001#|aNguyễn Hữu
852##|bTV.KD |jDV.029099 |tDV.029099

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp một số bài viết từ chuyên mục Bình luận - phê phán trên báo Nhân dân nêu ra một số mặt hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần khắc phục của một số loại hình văn học - nghệ thuật hiện nay nhằm thúc đẩy sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029099 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau