Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
69000
Mô tả vật lý :
149tr ; 20cm
Từ khóa :
Gáy sách :
910.4 / M312V
Lượt lưu thông :
1
LDR00844cam a2200205 a 4500
00142524
00520161207085954.0
008161207b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c69000 |d2b
0411#|avie
08214|a910.4 |bM312V |214
1001#|aThùy Minh
24510|a#MinhvaLinh Hai chúng mình đi khắp thế giới / |cThùy Minh
2601#|aH. |bThế giới |c2015
3002#|a149tr. |c20cm
5201#|aTừ một cô gái độc lập, Thùy Minh đã lột xác trở thành một bà mẹ đơn thân với sự thay đổi trong cách nhìn cuộc sống sau những trải nghiệm đáng nhớ cùng con trai.
650#0|aDu lịch |aVăn hóa |aViệt Nam
650#4|vTiểu thuyết
852##|bTV.KM |jMV.052911 |tMV.052911
852##|bTV.KM |jMV.052912 |tMV.052912

Tóm tắt

13% progress

Từ một cô gái độc lập, Thùy Minh đã lột xác trở thành một bà mẹ đơn thân với sự thay đổi trong cách nhìn cuộc sống sau những trải nghiệm đáng nhớ cùng con trai. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.052911 Sẵn có Kho mượn
MV.052912 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau