Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
35,5
Mô tả vật lý :
424tr ; 24cm
Gáy sách :
615.02 / GI103PH
Lượt lưu thông :
0
LDR01075cam a2200325 a 4500
0014256
00520161122194622.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35,5 |d1b
041##|avie
084##|a615.02 |bGI103PH
100##|aDustin, P.
245##|aBài giảng giải phẫu bệnh đại cương |cP. Dustin ; Dịch: Bộ môn giải phẫu trường ĐH Y khoa Hà Nội |nT.2
260##|aH. |bY học |c1981
300##|a424tr. |c24cm
520##|aVề viêm, ung thư, miễn dịch các bệnh gây nên do virut, nguyên nhân vật lý...
653##|aPhẫu thuật đại cương
653##|aBệnh virut
653##|aGiáo trình
653##|aUng thư
700##|aDustin, P. |eTác giả
700##|aBộ môn giải phẫu trường ĐH Y khoa Hà Nội
852##|bThư viện |jDL.000647
852##|bKho đọc |jDL.000647
920##|acVV(166-168)
920##|aVL2005 |ac82
920##|a647
930##|a50744
941##|aViệt
941##|adịch pháp

Tóm tắt

13% progress

Về viêm, ung thư, miễn dịch các bệnh gây nên do virut, nguyên nhân vật lý... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.000647 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau