Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
179tr ; 21cm
Gáy sách :
320.459 7 / D305B
Lượt lưu thông :
0
LDR01372cam a2200265 a 4500
00142580
00520180810102709.0
008180810b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0411#|avie
08214|a320.459 7 |bD305B
1000#|aNguyễn Vĩnh Thắng
24500|a&"Diễn biến hoà bình&" và đấu tranh chống &"diễn biến hoà bình&" : |bHỏi - đáp / |cNguyễn Vĩnh Thắng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Như Khôi
260##|aH : |bNxb. Chính trị Quốc gia , |c2015
300##|a179tr ; |c21cm
4900#|aTủ sách Xã - Phường - Thị trấn
500##|aĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự
5201#|aTìm hiểu về chiến lược &"diễn biến hoà bình&" của chủ nghĩa đế quốc chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng cũng như quan điểm, phương châm chỉ đạo, nội dung và biện pháp đấu tranh chống &"diễn biến hoà bình&" ở nước ta
650#7|aDiễn biến hoà bình . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐấu tranh . . |2Bộ TK TVQG
651#7|aViệt Nam
655#7|aSách hỏi đáp
7001#|aNguyễn Mạnh Hưởng
7001#|aVũ Như Khôi
852##|bTV.KD |jDV.029110 |tDV.029110

Tóm tắt

13% progress

Tìm hiểu về chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng cũng như quan điểm, phương châm chỉ đạo, nội dung và biện pháp đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" ở nước ta ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029110 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau