Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2014
Giá tiền:
115000
Mô tả vật lý :
322tr ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
530.15 / N114PH
Lượt lưu thông :
1
LDR01596cam a2200289 a 4500
00142616
00520161123092435.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786041010260 |c115000 |d1b
0411#|avie
08204|223 |a530.15 |bN114PH
1001#|aGuillen, Michael
24510|a5 phương trình làm thay đổi thế giới |bSức mạnh và chất thơ của toán học |cMichael Guillen ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Trần Quốc Tuý ; Ch.b.: Vũ Công Lập...
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2014
300##|a322tr. |c21cm
4900#|aKhoa học khám phá
500##|aTên sách tiếng Anh: Five equations that changed the world
520##|aTrình bày 5 phương trình của các nhà bác học nổi tiếng làm thay đổi thế giới: Isaac Newton và Định luật vạn vật hấp dẫn, Daniel Bernoulli với định luật về áp suất thuỷ động học, Michael Faraday với định luật cảm ứng điện từ trường, Rudolf Clausius với nguyên lí thứ hai nhiệt động lực học, Albert Einstein với thuyết tương đối
650#7|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhương trình
650##|a17
7001#|aNguyễn Văn Liễn |echủ biên
7001#|aVũ Công Lập |echủ biên
7001#|aTrần Quốc Tuý |echủ biên
7001#|aPhạm Văn Thiều |echủ biên
7001#|aPhạm Văn Thiều |edịch

Tóm tắt

13% progress

Trình bày 5 phương trình của các nhà bác học nổi tiếng làm thay đổi thế giới: Isaac Newton và Định luật vạn vật hấp dẫn, Daniel Bernoulli với định luật về áp suất thuỷ động học, Michael Faraday với định luật cảm ứng điện từ trường, Rudolf Clausius với nguyên lí thứ hai nhiệt động lực học, Albert Einstein với thuyết tương đối ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.053505 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau