Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
17000
Mô tả vật lý :
177tr : tranh vẽ ; 18cm
Gáy sách :
895.6 / 100R
Lượt lưu thông :
0
LDR00852cam a2200229 a 4500
00142699
00520161123092600.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c17000 |d10b
041##|avie
082##|a895.6 |b100R
100##|aKozue Amano
245##|aAria |bTruyện tranh: Tập 7 |cKozue Amano; Người dịch: Kiều Hoa, Nhật Phương
260##|aH. |bVăn hoá Thông tin |c2012
300##|a177tr. |btranh vẽ |c18cm
4900#|aTruyện dành cho tuổi mới lớn
650#7|2Bộ TKTVQG |aVăn học nước ngoài
651#7|2Bộ TK TVQG |aNhật Bản
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện tranh
700##|aKiều Hoa |edịch
700##|aNhật Phương |edịch
852##|bKho mượn |jMN.002309,MN.002310,MN.002311,MN.002312,MN.002313,MN.002314,MN.002315,MN.002316

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.002309 Sẵn có Kho mượn
MN.002310 Sẵn có Kho mượn
MN.002311 Sẵn có Kho mượn
MN.002312 Sẵn có Kho mượn
MN.002313 Sẵn có Kho mượn
MN.002314 Sẵn có Kho mượn
MN.002315 Sẵn có Kho mượn
MN.002316 Sẵn có Kho mượn
MN.002317 Sẵn có Kho mượn
MN.002318 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 10 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau