Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
17000
Mô tả vật lý :
177tr : tranh vẽ ; 18cm
Gáy sách :
895.6 / 100R
Lượt lưu thông :
0
LDR00746cam a2200217 a 4500
00142805
00520161123092748.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c17000 |d10b
0411#|avie
08214|214 |a895.6 |b100R
100##|aKozue Amano
24500|aAria |bTruyện tranh: Tập 2 |cKozue Amano; Người dịch: Kiều Hoa, Nhật Phương
260##|aH. |bVăn hoá Thông tin |c2012
300##|a177tr. |btranh vẽ |c18cm
4900#|aTruyện dành cho tuổi mới lớn
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn học nước ngoài
651#7|2Bộ TK TVQG |aNhật Bản
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện tranh
700##|aKiều Hoa |edịch
700##|aNhật Phương |edịch

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.002259 Sẵn có Kho mượn
MN.002260 Sẵn có Kho mượn
MN.002261 Sẵn có Kho mượn
MN.002262 Sẵn có Kho mượn
MN.002263 Sẵn có Kho mượn
MN.002264 Sẵn có Kho mượn
MN.002265 Sẵn có Kho mượn
MN.002266 Sẵn có Kho mượn
MN.002267 Sẵn có Kho mượn
MN.002268 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 10 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau