Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
355tr. ; 21cm
Gáy sách :
327.101 / B305Đ
Lượt lưu thông :
2
LDR01427cam a2200253 a 4500
00142953
00520200218140619.0
008200218b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08204|a327.101 |bB305Đ |223
1001#|aLokshin, G. M.
24510|aBiển Đông : |bCuộc tìm kiếm đồng thuận nan giải : Sách tham khảo nội bộ / |cG. M. Lokshin ; Dịch: Văn Thắng, Quang Anh ; Lê Đức Mẫn h.đ.
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2015
300##|a355tr. ; |c21cm
520##|aPhân tích tình hình phức tạp trong những năm 2009-2012 tại Biển Đông. Mục tiêu, chiến lược của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực cũng như những mâu thuẫn Mỹ - Trung Quốc gia tăng do Mỹ tuyên bố quay trở lại Châu Á - Thái Bình Dương. Sự tìm kiếm đồng thuận của các bên ở Biển Đông và khủng hoảng ở Biển Đông đến những lợi ích của Nga
650#7|aĐịa chính trị . |2Bộ TK TVQG
650#7|aBiển Đông . |2Bộ TK TVQG
650#7|aQuan hệ quốc tế . |2Bộ TK TVQG
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách tham khảo
7000#|aQuang Anh , |edịch
7000#|aVăn Thắng , |edịch
7001#|aLê Đức Mẫn , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.028614 |tDV.028614

Tóm tắt

13% progress

Phân tích tình hình phức tạp trong những năm 2009-2012 tại Biển Đông. Mục tiêu, chiến lược của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực cũng như những mâu thuẫn Mỹ - Trung Quốc gia tăng do Mỹ tuyên bố quay trở lại Châu Á - Thái Bình Dương. Sự tìm kiếm đồng thuận của các bên ở Biển Đông và khủng hoảng ở Biển Đông đến những lợi ích của Nga ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.028614 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau