Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
450tr
Gáy sách :
338.7 / B454M
Lượt lưu thông :
0
LDR00742cam a2200241 a 4500
00143081
00520161123093153.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d2b
041##|avie
082##|a338.7 |bB454M
245##|a40 năm xây dựng - đổi mới và phát triển bền vững (1975 - 2015) |bKỷ yêu |cNguyễn Thị Gái, Châu Văn Buôn, Lê Văn Giáp,.... biên soạn
260##|c2015
300##|a450tr.
650##|aPhát triển
650##|aCao su
650##|aSản xuất
650##|aKinh doanh
700##|aNguyễn Thị Gái
700##|aLê Văn Giáp
700##|aChâu Văn Buôn
852##|bKho đọc |jDL.004885
852##|bKho mượn |jML.006253

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004885 Sẵn có Kho đọc
ML.006253 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau